Lækagesporing

Vi anvender moderne teknologi til skjulte rørsystemer.

Hvis du har utætte vand eller varmerør der ligger skjult under gulve, etc. – kan vi med vores udstyr, og den ekspertice vi råder over, med stor nøjagtighed finde frem til bruddet.

Radioaktive isotoper
  • Ved anvendelse af radioaktive isotoper (BROM 82), kan der endog spores meget små mængder af utæthed – selv få dråber kan registreres
  • Vi følger regulativerne for brug af radioaktive isotoper, det er derfor ufarligt at anvend

Foto: Geigertæller og Dosismåler til Radioaktivt BROM 82

Information (Flg. information udleveres til kunden hvis der anvendes isotoper til lækagesporing)

  • Der anvendes radioaktivt stof til lækagesporingsarbejdet
  • Lækagesporingsmetoden, hvor radioaktivt stof anvendes, er godkendt af Sundhedsstyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne har givet firmaet tilladelse til at udføre lækagesporing med radioaktive stoffer
  • Kunden kan kræve dokumentation for, at firmaet er i besiddelse af gældende tilladelse fra Sundhedsstyrelsen
  • Der bør så vidt muligt ikke være personer til stede under lækagesporingsarbejdet bortset fra lækagesporingsmandskabet. Hvis dette krav ikke kan opfyldes, må de berørte ikke opholde sig i de rum, hvor de kan komme i kontakt med det radioaktive stof, eksempelvis bryggers, badeværelse og køkken
  • Der er ingen sundhedsmæssig risiko ved at opholde sig i huset eller tappe vand efter efter endt lækagesporing
  • Du kan se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sis.dk
Sporingsgas

Sporingsgas bruges til udendørs ledninger som ligger dybere under jord, beton, asfalt, hvor andre metoder ikke kan bruges.

Sporgasdetektor

Thermografi

Thermografi er en anden metode som bruges. Thermografi bruges til varmerør – på en monitor eller skærm kan lækagen ses (temperaturforskel).

Thermografikamera

Rapport

Når arbejdet er udført udskriver vi en rapport med afmærkning på farvefoto til kunden.

Vore kunder er virksomheder, private og andre som har brug for vores assistance. Vi samarbejder med VVS-installatører, oliefyrsservice og forsikringsselskaber.

Service

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, for at få mere information om hvordan vi kan finde bruddet hos dig, hvad det koster o.s.v.   Vi er altid ved telefonen.